Vil du bli med i Samsen kulturhus sitt Husstyre?

Ane SeljesethSamsen kulturhus

Husstyre skal bli Samsens eget fora for ungdomsmedvirkning bestående av 10-15 unge som bruker huset. Vi har mange prosjekter og grupper med unge som er med å lage og påvirke deler av tilbudet, denne gruppen skal se helheten og saker og ting som ligger i mellom prosjektene. Vil du være med å påvirke hvordan vi driver Samsen kulturhus?

I vinter har vi gjort et forprosjekt og hatt med unge fra ulike grupper. I høst setter vi i gang, men vi har oppstartsmøte før vi tar sommerferie.

Hvem vi ser etter:

  • Er med i tilbud på Samsen kulturhus – men også om du ikke er med i noe, men mener noe om det vi driver med.
  • Har lyst til å være med å mene noe om prosjekter og utviklingen av huset.
  • Er mellom 15 og 25 år

Hva forventes/får du?

  • Medlemskap må søkes om
  • Vervet varer et år
  • Det blir seks fastsatte møter i året
  • Møtene er for unge, det skal være et trygt, sosialt, inspirerende og morsomt fora å være med på.
  • Et sted du kan lære mer om hvordan Samsen fungerer, påvirke det og bli kjent med andre engasjerte unge.

Fyll ut søknadskjema her Vi setter sammen en gruppe. Vi ønsker oss at det er ulike stemmer inn i gruppen. Søkere må fylle ut litt om hvem de er og deres motivasjon for å bli med. Søknadsfrist 17. juni.

Det blir en oppstartssamling fredag 21. juni hvor vi blir kjent, lager møteplan, møtetider og sette agenda for høsten. Her blir det og valg av leder, nestleder og eventuelt referent. Ønske fra forprosjektet er å ha samlinger/møter på dagen på lørdager, så regn med at det går noen timer tre lørdager i halvåret til dette. Det vil bli servert mat på møtene.

Observatør (ansatt på Samsen) planlegger senere møtene sammen med leder i husstyre, og saksliste sendes ut en uke i forkant av hvert møte. Arbeidsgrupper kan opprettes mellom møtene om det er engasjement og kapasitet.

Samsen kulturhus er et av Norges største, mest innholdsrike og mangfoldige kulturhus for unge mellom 15-25 år. Huset er kommunens flaggskip når det gjelder kulturtilbud for eldre ungdom i Kristiansand og omegn. Vi har lokaler, kompetanse og utstyr for utøvelse, produksjon og opplevelse av kunst og kultur.

For oss er medvirkning et viktig verktøy og prinsipp for å lage gode tilbud for målgruppen, og vi har mange grupper og unge som er med å lage og foreslå tilbud. Å lage et eget husstyre med unge på tvers av gruppene tror vi kan gjøre Samsen til et enda bedre kulturhus for de mellom 15-25 år.