Om huset

Samsen kulturhus er et av Norges største, mest innholdsrike og mangfoldige kulturhus for unge mennesker. Huset er kommunens flaggskip når det gjelder kulturtilbud for eldre ungdom i Kristiansand og omegn. Vi har lokaler, kompetanse og utstyr for utøvelse, produksjon og opplevelse av kunst og kultur. Vår hovedmålgruppe er unge i alderen 15 – 25 år. Hos oss finner du tilbud innen dans, musikk, kunst, film, foto, klatring, konserter, festivaler og arrangementer.

Husets brukere og selvstyrte grupper spiller en viktig rolle for mangfold og omfang i det åpne kulturtilbudet.
Husets formål: Tilrettelegger for kulturaktiviteter med fokus på de unge
Visjon: Vi skal skape rom for begeistring
Målsetting: Et levende hus

Fra slakteri til kulturhus:
Siste slakt 1986
Kjøpt av Kristiansand kommune i 1992.
Ombyggingsfase fra 1995 – 2002, men endringer pågår hele tiden.
Samsen kulturhus eies og drives av Kristiansand kommune, Kultursektoren