Utleiepriser – 2023

Grupperom/møterom, per time (Slaktehallen, Lunsjen, Labben, Veterinæren, Bakrommet, Vestibylen) 450
Grupperom/møterom, per dag (Slaktehallen, Lunsjen, Labben, Veterinæren, Bakrommet, Vestibylen) 2 550
Dansesal, per time voksne over 25 år som holder kurs etc.
Gratis for ungdom mellom 15-25 år
Drop in for de over 25 år:
1 time
90 min
2 timer
190
gratis
50
75
99
Frivillige lag og foreningers ordinære foreningsvirksomhetgratis 
Frivillige lag og foreningers annen virksomhet, årsmøter, loppemarked etc.halv pris 
Kommunal virksomhethalv pris 
Grupperom/møterom: Ungdom mellom 15-25 årgratis 
* Tilleggstjenester kan bestilles nærmere etter avtale.
Merk: Frivillige lag og foreninger må være registrert i Brønnøysund for å få gratis leie.
Bingen scene: 
Tilfeldig utleie møtevirksomhet: Ikke kommersiell pr. time500
Tilfeldig utleie møtevirksomhet: Ikke kommersiell hel dag2600
Tilfeldig utleie møtevirksomhet: Kommersiell  pr. time650
Tilfeldig utleie møtevirksomhet: Kommersiell hel dag3200
Arrangementsutleie: Konsertpakke for hovedmålgruppa ink lydtekniker eks. lystekniker pr. dag5800
Arrangementsutleie: Konsertpakke for voksne eks. lydtekniker og lystekniker pr. dag8000
Arrangementsutleie med enkelt konferansesystem pr.dag2500
Preprod:
Preproduksjon for hovedmålgruppa eks. teknikere pr. dag550
Preproduksjon andre eks. teknikere pr. dag3000
Leie av teknisk personell pr. time eks mva700
Leie av vertskap til arrangementer pr. time eks mva450
*Tilleggstjenester kan bestilles nærmere etter avtale. *Frivillige lag og foreninger må være registrert i Brønnøysundregisteret/frivillighetsregisteret
Samsen kulturhus – kulturverksteder og spesialrom: 
  
1. Ferdige lokaler 1. og 2. et., underetasje 
1. Ferdige lokaler 1. og 2. et., underetasje 
Frivillige organisasjoner, per m2, per år780
Offentlige og næringsforetak, per m2, per år1 300
Verkstedstandard: m/strøm og armatur for lys og varme, nøkkel i døra 
Frivillige organisasjoner og grupper per m2 per år500
Off. og næringsforetak per m2 per år800
Kunstneratelier per m2 per år500
2. Lager – råbygg: 
Uten oppvarming, per m2, per år300
3. Spesialrom: 
Lite musikkrom pr. år for målgruppen 15-25 år. 7500,- kommer i tillegg for de over 25 år.25000
Stort musikkrom pr. år for målgruppen 15-25 år. 7500,- kommer i tillegg for de over 25 år.33500

Se våre leievilkår her