Utleiepriser – 2023

Grupperom/møterom, per time (Slaktehallen, Lunsjen, Labben, Veterinæren, Bakrommet, Vestibylen) 450
Grupperom/møterom, per dag (Slaktehallen, Lunsjen, Labben, Veterinæren, Bakrommet, Vestibylen) 2 550
Dansesal, per time voksne over 25 år som holder kurs etc.
Gratis for ungdom mellom 15-25 år
Drop in for de over 25 år:
1 time
90 min
2 timer
190
gratis
50
75
99
Frivillige lag og foreningers ordinære foreningsvirksomhetgratis 
Frivillige lag og foreningers annen virksomhet, årsmøter, loppemarked etc.halv pris 
Kommunal virksomhethalv pris 
Grupperom/møterom: Ungdom mellom 15-25 årgratis 
* Tilleggstjenester kan bestilles nærmere etter avtale.
Merk: Frivillige lag og foreninger må være registrert i Brønnøysund for å få gratis leie.
Bingen scene ( spesialrom) Ikke gratis leie for frivilligeorganisasjoner eller halvpris for kommunale virksomheter. 
Tilfeldig utleie møtevirksomhet: Ikke kommersiell pr. time500
Tilfeldig utleie møtevirksomhet: Ikke kommersiell hel dag2600
Tilfeldig utleie møtevirksomhet: Kommersiell  pr. time650
Tilfeldig utleie møtevirksomhet: Kommersiell hel dag3200
Arrangementsutleie: Konsertpakke for hovedmålgruppa eks. lydtekniker og lystekniker
*vi kan være behjelpelig med formidling av teknikere.
5800
Arrangementsutleie: Konsertpakke for voksne eks. lydtekniker og lystekniker
*vi kan være behjelpelig med formidling av teknikere.
8000
Arrangementsutleie med enkelt konferansesystem pr.dag2500
Tillegg for opprigg og nedrigg, pr rigg850
Preprod:
Preproduksjon for hovedmålgruppa eks. teknikere pr. dag550
Preproduksjon andre eks. teknikere pr. dag3000
Leie av teknisk personell pr. time eks mva700
Leie av vertskap til arrangementer pr. time eks mva 450
*Tilleggstjenester kan bestilles nærmere etter avtale. *Frivillige lag og foreninger må være registrert i Brønnøysundregisteret/frivillighetsregisteret
Samsen kulturhus – kulturverksteder og spesialrom: 
  
1. Ferdige lokaler 1. og 2. et., underetasje 
1. Ferdige lokaler 1. og 2. et., underetasje 
Frivillige organisasjoner, per m2, per år780
Offentlige og næringsforetak, per m2, per år1 300
Verkstedstandard: m/strøm og armatur for lys og varme, nøkkel i døra 
Frivillige organisasjoner og grupper per m2 per år500
Off. og næringsforetak per m2 per år800
Kunstneratelier per m2 per år500
2. Lager – råbygg: 
Uten oppvarming, per m2, per år300
3. Spesialrom: 
Lite musikkrom pr. år for målgruppen 15-25 år. 11 000,- kommer i tillegg for de over 25 år.25000
Stort musikkrom pr. år for målgruppen 15-25 år. 7500,- kommer i tillegg for de over 25 år.33500

Se våre leievilkår her