Form + Prosess

På dette verkstedet har du mulighet til å uttrykke deg fritt i kunstens formspråk.

Du får utfolde deg og eksperimentere med ulike materialer, teknikker og formater. Dette kan innebære alt fra tradisjonelle studier i kull til digitale tegninger.

Vi tar utgangspunkt i ditt ståsted. Du får opplæring i komposisjon, fargelære og perspektiv, og vi setter oss inn i populærkultur, samtidskunst, og besøker utstillinger og kunstnere. Dette for å legge til rette for din utvikling av arbeidsmetode og uttrykk.

Felles for alle verkstedene er samarbeidsprosjekter som utstillinger og konserter.