Konsekvenspedagogikk

Livet består av valg og Gateakademiet er heller ikke noe unntak. Å være deltaker hos oss er et bevisst valg for den som ønsker å benytte seg av vårt tilbud. Noen har behov for en fallskjerm, mens andre trenger et springbrett. Derfor tilpasser vi opplæringen etter den enkeltes behov og nivå. Vi lager månedlige individuelle opplæringsplaner ut fra verkstedets fagplan og vårt mål om utvikling av sosial handlingskompetanse. Sentralt i denne prosessen står våre to «plakater», som også henger godt synlig på alle verksteder. Den ene med konkrete mål for den sosiale handlingskompetanse, og den andre inneholder våre krav og forventninger til den enkelte.

Vi prøver å tilrettelegge gjennom et fordomsfritt møte med den enkelte. Ingen er født vanskelige å samarbeide med. Vi moraliserer ikke, men er tydelige på hva vi forventer og krever. Likevel er vi ikke redd for å gå inn i konfrontasjoner og konflikter når disse måtte oppstå. Konflikten kan gi mulighet til å sette i gang nye prosesser hos deltakeren, og konfrontasjoner fører ofte til forandring i væremåte og handling. Dette kan også sette i gang en refleksjon hos den enkelte.

Ungdom har ulike behov, og vår målsetting er å bidra til å starte en prosess, slik at den enkelte i størst mulig grad kan foreta et bevisst valg. Et forløp på Gateakademiet skal være avklarende for deltakeren, samtidig som at tilbudet skal ha en egenverdi i form av en opplevelse av faglig og sosial mestring.

Konsekvenspedagogikken tar utgangspunkt i et humanistisk, filosofisk menneskesyn, som bygger sin filosofi på forståelsen for individets vilkår i en eksistensiell og sosial sammenheng. Grunnlaget for det pedagogiske arbeidet er at det enkelte individ er ansvarlig for seg selv og sine handlinger. Pedagogikkens grunnoppfatning er at sosial læring er en forutsetning for individets sosiale dannelse, og at mennesket viser hvem det er gjennom sine handlinger.

Målet er å gjøre den enkelte bevisst på at de ikke bare velger handlingen, men også handlingens konsekvens, både av positiv og negativ art. Oppgaven er å synliggjøre ulike handlingsalternativer og konsekvensene av disse, og på denne måten skape en refleksjon hos den enkelte.