Søk plass på talentprogrammet Film 20+ innen1. juni

Ane SeljesethFilm, Samsen kulturhus

Film 20+ er et talentprogram for unge filmskapere hvor målet er å lage kort fiksjonsfilm av høy kvalitet. Nå nærmer det seg siste måned for første kull i programmet, og vi har åpnet opp for søkere for neste års program.

Opplegget følger ett skoleår. Vi møtes hver tirsdag kl. 16.00 – 20.00, pluss innspillingshelger. Oppstart 16. august.

Alle deltakere skal skrive og regissere sin egen kortfilm, og jobber som crew på hverandres prosjekter. Mentor Ola Røyseland gir deltakerne oppfølging og veiledning
under hele prosessen, inkludert innspilling.

Prosjektet er et samarbeid mellom Samsen Kulturhus og Sørnorsk filmsenter.

Søkere kan laste ned søknadsskjema her og sende den til ola@samsen.com innen 1. juni 2022.

Max 8 plasser.

Kortfilmer fra tidligere deltakere kan sees på 20+ sin YouTubekanal her.

Her kan du lese mer om filmtilbudet på Samsen kulturhus.