Samarbeidspartnere

Gateakademiet er alltid interessert i nye samarbeidspartnere og ser gjerne at dere tar kontakt hvis dere har spørsmål eller ønsker å søke inn deres ungdom på et av våre verksteder.

Vi har kontinuerlig inntak. Det kan være flere samarbeidspartnere involvert i inntaksprosessen, hvor man jobber med å sikre at eleven har en god oppstart eller overgang fra avbrutt skoleforløp. Samarbeidet er primært knyttet til inntak og oppfølging på Gateakademiet.

Gateakademiet samarbeider blant annet med fylkeskommunen i form av oppfølgingstjenesten ved de videregående skolene. Vi har også et omfattende samarbeid med blant annet statlige mottak, barneverntjenesten, ABUP, PPT, forebyggende politi og foresatte. Frivillige organisasjoner som jobber tett med ungdom tar også ofte kontakt for å høre om vi har ledig plass til en ungdom de kjenner til.

Ønsker du å vite mer ta kontakt med oss!