Rammer

Deltakers medvirkning

Deltakeren er med på å planlegge sin egen utvikling på Gateakademiet. En gang i måneden lager vi nye individuelle opplæringsplaner, som inneholder den enkeltes faglige og sosiale utvikling. Vi har også elevråd en gang i måneden.

Sosiale aktiviteter

I tillegg til frokost og lunsj, arrangerer vi «Blåmandag» ca. en gang hver 5. uke, for å samle deltakerne fra de ulike verkstedene rundt en sosial aktivitet. Aktivitetene kan f.eks være en tur i skogen, ballspill, teater eller en aktuell utstilling.

Hva skal til for å få plass på Gateakademiet?

For å få tilbud om plass på Gateakademiet, skal det i første rekke være ledig plass på verkstedet du ønsker å delta på, men du skal også ha lyst til å gå på Gateakademiet. Vi forutsetter også at du har en viss interesse for ett av våre fagområder (Lyd + Musikkproduksjon / Foto + Presentasjon / Idé + Trykk / Form + Prosess), men forkunnskaper er ikke nødvendig. Gateakademiet har kontinuerlig inntak.
Ta kontakt for spørsmål på tlf: 97 40 70 47 eller epost: silvia.sundelin@kristiansand.kommune.no

Timeplan

09.30 – 10.00: Felles frokost
10.00 – 12.00: Undervisning og arbeid i verkstedene
12.00 – 12.30: Felles lunsj
12.30 – 14.00: Undervisning og arbeid i verkstedene

Gateakademiets deltakere følger skoleruten til videregående skoler i Vest-Agder i forhold til ferie og fridager.

Rutiner og forventninger

Deltakerens møte med Gateakademiet, starter med en inntakssamtale. Har vi ledig plass på ønsket verksted, blir det gitt et tilbud om en prøveuke.  Er det fullt, har vi ventelister. Etter denne uken blir det skrevet en kontrakt mellom deltaker og Gateakademiet, dersom begge parter ønsker det. Eleven får informasjon om våre rammer og våre nei-regler til rus, vold og kriminalitet.

Deltakeren vil få tydelige beskjeder i forkant dersom han eller hun står i fare for å miste plassen på Gateakademiet. Årsak til dette kan være manglende lyst og interesse, fravær og naturligvis også ved brudd på en av våre tre nei-regler.

Fravær defineres etter klokka har passert 09.30. Fravær er når en elev ikke er tilstede i sin fysiske form. Beskjeder som omhandlende fravær, skal gis per telefon eller tekstmelding før kl. 09.00 til Sosialfaglig Koordinator. Ved egenmelding må eleven si i fra hver dag, men ved sykemelding, må eleven kun si i fra første dag hvor det medfølger en frist for sykemeldingen.