På Gateakademiet kan du ikke komme ett minutt for sent!

Anne-Mette TorgersenGateakademiet

Gateakademiet har blitt intervjuet om den nye fraværsregelen på 10% som Kunnskapsdepartementet
kommer med til høsten.
Gateakademiet  mener at for de som ikke lykkes er dette bare et nytt signal om at de ikke passer inn.

Les artiklene her