Demokratiprosjektet på leir med ungdom fra Ungarn

Anne-Mette TorgersenDemokratiprosjektet, Kristiansand kommune, Samsen kulturhus

Hva er Demokratiprosjektet?
Demokratiprosjektet er et tilbud for ungdom for å utvide ytringsrommet og bidra til at engasjerte ungdomsstemmer får plass. Vi jobber for å engasjere flere unge i viktige saker på ulike måter.

Tur til Evje
Forrige uke var vi på Evje sammen med ungdom som har reist fra Ungarn i utvekslingsprosjektet «Greener the winner». Målet var å lære kreative måter å kjempe mot klimaforandringer. Gjennom syv døgn hadde deltakerne en haug med aktiviteter, leker og øvelser.

Demokratiprosjektet fra Samsen hadde ansvaret for deler av innholdet. Vi holdt en workshop om kommunikasjon, konflikt og hvordan dette knytter seg til klimamålene. Det var prosesser med både mye latter og litt tårer, og vi var utrolig glade med å få lov til å gjøre dette sammen! Vi fikk også vist både de norske og ungarske deltakerne rundt på Samsen, da deltakerne besøkte Kristiansand seinere i leiruka.

Kunst og utstilling i Galleriet til høsten.
Det bakenforliggende temaet for hele samarbeidsprosjektet er FNs bærekraftmål, med fokus på klimamålene. En av oppgavene deltakerne hadde på leiren var å samarbeide om kunst som sier noe om de ulike bærekraftsmålene. Denne kunsten skal stilles ut på Galleriet på Samsen i løpet av høsten. Vi gleder oss veldig til å stille ut kunsten sammen med bilder og tekst om prosessene på leiren.


Ordførermøte og torturkammer
I løpet av leiren fikk deltakerne truffet ordføreren i Evje. Ungdomsråd er lovpålagt for alle kommuner i Norge, men noe tilsvarende finnes ikke i Ungarn. Det var sterke opplevelser for både de norske og ungarske deltakerne å oppleve de store forskjellene og mange likheter med å være ung i Norge og Ungarn i dag. I Ungarn er det en svært spent politisk situasjon som påvirker dagliglivet på flere måter. Særlig sterkt ble omvisningen på Arkivet. Besøket i torturkjelleren, der norske nazister sto for alvorlige krigsforbrytelser var sterk kost.

Samarbeid med Ungarn og Erasmus+
Leiren var organisert av vår samarbeidspartner i Kristiansand YDA (Youth for Diversity Agder) og ESC Területfejlesztők (HUN). Demokratiprosjektet har flere samarbeidsprosjekter med YDA, men det er første gang vi har vært involvert i et utvekslingsprosjekt av denne størrelsen. Vi så hvor utrolig god effekt slike møter mellom unge på tvers av landegrenser har, og kommer til å satse mer på dette. Vi er i ferd med å jobbe med et internasjonalt samarbeid for utveksling blant annet med en ungdomsorganisasjon i Spania.

Har du lyst til å delta i demokratiprosjektet?
Enten du vil bruke kunst, musikk, aksjonisme, podcast, workshop, temakveld, foto, tekst eller annet for å uttrykke dine meninger, vi er interessert i å høre fra deg!

Følg @ungdomsmakt, eller send en epost til Lene Mordal.


Demokratiprosjektet har flere støttespillere, der den største eksterne bidragsyterene er Gjensidigestiftelsen gjennom Nordic Safe Cities Samarebeidet.