Utleiepriser – 2022

Grupperom/møterom, per time (Slaktehallen, Lunsjen, Labben, Veterinæren, Bakrommet, Vestibylen) 420
Grupperom/møterom, per dag (Slaktehallen, Lunsjen, Labben, Veterinæren, Bakrommet, Vestibylen) 2 400
Dansesal, per time voksne
Gratis for ungdom mellom 15-25 år
190
gratis
Frivillige lag og foreningers ordinære foreningsvirksomhetgratis 
Frivillige lag og foreningers annen virksomhet, årsmøter, loppemarked etc.halv pris 
Kommunal virksomhethalv pris 
Grupperom/møterom: Ungdom mellom 15-25 årgratis 
* Tilleggstjenester kan bestilles nærmere etter avtale.
Merk: Frivillige lag og foreninger må være registrert i Brønnøysund for å få gratis leie.
Bingen scene: 
Tilfeldig utleie møtevirksomhet: Ikke kommersiell pr. time420
Tilfeldig utleie møtevirksomhet: Ikke kommersiell hel dag2500
Tilfeldig utleie møtevirksomhet: Kommersiell  pr. time430
Tilfeldig utleie møtevirksomhet: Kommersiell hel dag3200
Arrangementsutleie: Konsertpakke for hovedmålgruppa ink lydtekniker eks. lystekniker pr. dag5800
Arrangementsutleie: Konsertpakke for voksne eks. lydtekniker og lystekniker pr. dag7800
Arrangementsutleie med enkelt lydanlegg pr.dag2500
Preprod:
Preproduksjon for hovedmålgruppa eks. teknikere pr. dag520
Preproduksjon andre eks. teknikere pr. dag2200
Leie av teknisk personell pr. time eks mva650
Leie av vertskap til arrangementer pr. time eks mva420
*Tilleggstjenester kan bestilles nærmere etter avtale. *Frivillige lag og foreninger må være registrert i Brønnøysundregisteret/frivillighetsregisteret
Samsen kulturhus – kulturverksteder og spesialrom: 
  
1. Ferdige lokaler 1. og 2. et., underetasje 
Kontor og møteromsstandard: m/vindu, strøm og armatur for lys og varme, nøkkel i døra 
Frivillige organisasjoner, per m2, per år760
Offentlige og næringsforetak, per m2, per år1 250
Verkstedstandard: m/strøm og armatur for lys og varme, nøkkel i døra 
Frivillige organisasjoner og grupper per m2 per år480
Off. og næringsforetak per m2 per år770
Kunstneratelier per m2 per år450
2. Lager – råbygg: 
Uten oppvarming, per m2, per år270
3. Spesialrom: 
Lite musikkrom (deles av minst 2 grupper) pr. år24192
Stort musikkrom (deles av minst 3 grupper) pr. år36288

Se våre leievilkår her