Samsen skal pusses opp!

Anne-Mette Torgersen Samsen kulturhus

Vi trodde at dette skulle gå som planlagt, men her kom det noen overraskelser.
Tirsdag 20. juni vedtok kommunalutvalget enstemmig å annullere anbudskonkurransen, og utlyse en ny etter ferien.

Samsen-bygningen tilfredsstiller ikke dagens HMS-krav for ansatte og brukere. Det er behov for renovering av kontorblokka
på grunn av dårlig inneklima og støy fra Vesterveien.
Det er også behov for å tette lekkasjer fra tak og nedløp på hele bygget.

Les mer her i FVN.

Dette vil komme etter hvert, og det gleder vi oss veldig til.
Samsen skal endelig få nye farger og andre endringer på fasaden.

Ta kontakt hvis du lurer på noe.