PengeBingen

Søknadsordning til prosjekter for unge mellom 15 og 25 år på Samsen kulturhus.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å gi pengestøtte til prosjekter på Samsen kulturhus som særlig ivaretar intensjonen i satsingsområdene på kulturfeltet. Satsingsområdene på kulturfeltet er for eksempel; Internasjonalt mangfold og unge som uttrykker seg gjennom dans, musikk, teater, performance og film.

Hvem kan søke?

Unge mellom 15 og 25 år.

Hva kan man søke penger til?

 • Prosjekter (forarbeid til større arrangementer, kunstprosjekter, turneringer, etc)
 • Arrangementer (konserter, battles, jam, forestillinger etc)
 • Åpne kurs (woskshops, kurs, etc)
 • Prosjekter som spesielt involverer jenter blir prioritert.

Viktige kriterier:

 • Det skal være rusfritt og åpent for hovedsaklig unge mellom 15 – 25 år.
 • Det skal foregå på Samsen kulturhus.
 • Maks søknadssum per søknad er 5000,- kroner.

Viktige krav til søknaden og mottaker av tilskudd:

 • Søker du tilskudd andre steder må dette opplyses om selv om du ikke har fått svar på søknad. Har du fått tilskudd andre steder må dette vises under inntekter.
 • Prosjektet skal gjennomføres i tråd med søknaden, og det skal sendes inn en rapport som viser at du har gjennomført prosjektet. Denne rapporten skal vise hva som er gjort som planlagt, og hva som eventuelt har endret seg i gjennomføringen. Ved eventuelle endringer i prosjektet må Samsen kulturhus informeres på forhånd(!). Det vil da vurderes fortløpende om støtten til prosjektet blir kuttet eller utbetales som først planlagt.
 • Rapport og regnskap skal sendes Samsen kulturhus innen 3 måneder etter gjennomført tiltak.
 •  Tilskudd utbetales etter at rapport og regnskap er mottatt og godkjent.

Søknadsskjema