Koronainformasjon – Smittevernsregler Samsen kulturhus

Ane Seljeseth Kristiansand kommune, Samsen kulturhus

Velkommen til Samsen Kulturhus!

Følg med på nettsiden for oppdatert informasjon om hvilke åpningstider og aktiviteter vi har åpent.

På Samsen kulturhus gjør vi hele tiden vurderinger av hvordan vi i våre aktiviteter tar hensyn til smittevern, opprettholder avstand og følger de retningslinjene som til en hver tid gjelder. Vi har vanlige åpningstider, og de fleste aktivitetene er i gang, selv om det er noen ekstra tiltak og begrensninger.

I tråd med myndighetenes anbefalinger, har vi utarbeidet gode smittevernsrutiner, slik at alle får en trygg og god opplevelse hos oss.

Publikum og smittevern

Dette må du som kommer til Samsen kulturhus ta hensyn til.

  • Bli hjemme dersom du er syk, er i karantene eller mistenker at du kan være smittet.
  • Husk god hånd- og hostehygiene. Hånddesinfeksjon er tilgjengelig flere steder i våre lokaler.
  • Hold god avstand til alle som ikke er dine nære kontakter, minst én meter.
  • Følg vertskapets veiledning og instrukser.

Smittesporing

For å etterkomme myndighetenes krav til smittesporing, blir du registrert med navn og mobilnummer når du kommer til Samsen kulturhus. Opplysningene blir slettet etter 14 dager.

Våre rutiner i publikumsområder og saler

  • Vi har økt fokus på renhold av kontaktflater. Dansesalene vaskes og desinfiseres etter hvert arrangement.
  • Hånddesinfeksjon er lett tilgjengelig flere steder i lokalet
  • Det er begrenset publikumskapasitet på våre arrangementer / møterom, slik at alle kan holde god avstand.
  • Vi har fokus på informasjon til publikum, god skilting, avstandsmarkører og bruk av sperrebånd ved behov.

Har du spørsmål rundt vårt smittevern, ta kontakt med oss på telefon 38006400

Vi anbefaler å følge med på Kristiansand kommunes nettside for oppdateringer: https://www.kristiansand.kommune.no/tema/korona/