Brattkortkurs

Ønsker du Brattkort?
Vi har nå valgt å avslutte brattkortkurset vårt, men er du interessert skal du ikke se bort i fra at vi kan starte opp igjen hvis mange nok ønsker det.

Ta gjerne kontakt med Wilko på mail